Dödliga parasiters arvsmassa har kartlagts

Nu har arvsmassan hos tre parasiter, som tillsammans orsakar miljoner människors lidande och död, kartlagts. Kartläggningen är ett resultatet av ett drygt tioårigt internationellt samarbete mellan fyra forskningsinstitutioner, varav Karolinska institutet är en av dem.

– Man får en karta över alla gener i parasiten och man får dessutom ny information om vad de generna gör. Och det kan ge många nya ledtrådar till oss själva och forskare ute i världen som försöker hitta nya sätt att behandla de här sjukdomarna, nya läkemedel, säger Björn Andersson, docent på Karolinska Institutet, och den som ledde den svenska forskningsgruppen.

Genom kunskap om de här parasiternas gener, ska forskarna kunna hitta funktioner och proteiner som bara finns i parasiterna, och inte hos oss. På det viset kan de skapa läkemedel som bara går på mekanismer som finns hos parasiterna, utan att skada oss människor.

Inga vacciner finns idag

De tre parasiterna orsakar sömnsjuka, Chagas sjukdom och Leishmania, sjukdomar som är vanliga i Afrika, sydamerika, Asien och mellanöstern. Idag finns det inga vaccin mot de här sjukdomarna.

Björn Andersson hoppas på att hans forskning kommer att leda till att nya läkemedel och vaccin mot de här sjukdomarna kan tas fram.

– Hoppet är väl att arbetet på alla akademiska labb intensifieras så att det kommer fram kandidater till nya mediciner och vacciner och att man möjligtvis kan göra det intressant för något företag att plocka upp det och jobba vidare på det, säger han.

Marknad för läkemedelssatsning saknas

Men Per-Olof Persson, orförande i svenska Läkare utan gränser, är tveksam till att de här vetenskapliga framstegen verkligen kommer att leda till att botemedel mot sjukdomarna, som är vanligast i delar av världen där få har råd att betala för läkemedel.

– Det är ett viktigt steg naturligtvis, men sedan när det kommer till läkemedel så tas de fram av en industri, som styrs av om det finns en marknad som är beredd att betala för de här läkemedlen, menar han.