Tvål och vatten räddar tusentals liv

Trots att det är mer än 150 år sedan den ungerske läkaren Semmelweis uppmanade folk att tvätta händerna dör varje dag fler än 27 000 barn av infektioner som skulle kunna förebyggas med vanlig tvål och rent vatten. I Pakistan minskade flera sjukdomar med hälften efter handtvätt.

Sexhundra familjer från fattiga områden i Karachi, Pakistan, deltog i undersökningen. Hälften fick gratis tvål och råd om hur dom skulle sköta vardagshygienen under ett år.

Sjukdomarna minskade till hälften
En åtgärd som minskade diarrésjukdomar med 53 procent och förekomsten av lunginflammation med 50 procent hos barn yngre än fem år familjerna.

Och de barn som ändå blev sjuka drabbades inte lika allvarligt och inte under så lång tid som dom i kontrollgruppen.

Gratis tvål räddar liv
Att dela ut gratis tvål skulle rädda liv, det säger Didier Pittet, professor på universitetssjukhuset i Genève och ordförande för WHOs världsallians för patientsäkerhet. Man måste övertyga regeringar, företag och privatpersoner att stödja en sån satsning efter den här studien, fortsätter han.

Bristande handhygien är även fortfarande ett hälsoproblem på sjukhus, såväl i fattigare länder som i rikare.  Bland annat i Sverige finns stora problem med motståndskraftiga bakterier på sjukhusen. Något som i många fall beror på dålig handtvätt, enligt Peet Tüll, expert på EU:s smittskyddsmyndighet.

Nils-Johan Tjärnlund
nils.tjarnlund@sr.se