Handtvätt med sprit räddar liv

Världshälsorganisationen WHO, vill nu införa desinfektionssprit som en standard för handtvätt på världens sjukhus.

Märkligt nog tycks detta vara en förbisedd rutin på många håll där läkare och sköterskor vaskar av sig med tvål och vatten efter patientbesöket, ibland inte alls. Detta är en stor fara för patientsäkerheten enligt professor Didier Pittet, huvudansvarig för WHOs nya kampanj.

Tvål och vatten för den synliga smutsen plus sprit för den osynliga - en kombination som man länge har rekommenderat i Norden och som WHO nu har bestämt ska bli en världsstandard inom sjukvården.

Anledningen är att alkohol är bakteriedödande, det är däremot inte tvål och vatten.

Trots det har det funnits en skepsis mot att använda alkohollösning i många länder, till och med om den funnits tillgänglig vid sängkanten som på amerikanska sjukhus, berättar WHO:s expert Didier Pittet.

Motstånd har funnits i flera länder: i Frankrike har man inte trott på att tvättsprit är så effektivt, och för muslimsk vårdpersonal i London var det problematiskt eftersom dom inte ville använda alkohol av kulturella och religiösa skäl.

Men nu vill WHO långsiktigt förändra beteendet på sjukhusen med en stor utbildningskampanj.

Bristande hygien ligger bakom spridningen av multiresistenta bakterier som kan orsaka livsfarliga infektioner hos patienterna

I England till exempel räknar man med att var tionde patient ligger inne på grund av en infektion som dom fått i kontakt med sjukvården.

Den stora utmaningen blir nu att förändra beteendet hos läkarna, för i dag är det många som slarvar, säger smittskyddsexperten Peet Tüll vid europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Nils Johan Tjärnlund