Satellit styr bevattning

Det vattenfattiga Israel får 2008 hjälp i jordbruket.

En satellit ska sändas upp, som kontinuerligt avläser bevattningstatus och grödornas tillstånd i det torra Israel.

Informationen från satelliten ska gå direkt till vattensprinkler eller till traktorer ute på fältet, som i detalj får veta var man ska vattna härnäst.