Goda exempel i kampen mot antibiotikaresistens ska spridas

1:22 min

De som lyckats bra ska dela med sig av erfarenheterna till andra. Så ska världens djurhållning fås till en effektiv och lagom användning av antibiotika, enligt en plan som tagits fram vid ett litet men globalt möte i Uppsala nu i veckan.

15 personer från djurindustrin, forskare och organisationer som FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation samlades i syfte att hejda spridningen av antibiotikaresistensen. 

En av deltagarna är Naphtal Mwanziki, veterinär vid det kenyanska jordbruksdepartementet. Han beskriver hur nätverkets erfarenheter från till exempel Sverige kan tas till vara i Kenya.

– Vi kommer hit, lär oss och kan tillämpa kunskaper på ett sätt som är anpassat efter landets förutsättningar, säger Naphtal Mwanziki.

Blir resultatet lyckat kan man föra kunskapen vidare, och skala upp till fler länder.

– Om 2-3 år kan man få se resultat i form av bättre antibiotikaanvändning inom djurhållningen i världen, hoppas Naphtal Mwanziki.

Mer om hur antibiotikaresistensen ska stoppas i Vetandets värld klockan 12.10 i P1.