Köldknäpp gjorde ödlor mer redo för vinter

Tur och tillfälligheter har gett amerikanska biologer en ovanlig chans att studera hur extrema väderhändelser kan påverka evolutionen.

Allt började med att biologerna ville ta reda på varför den gröna anolisödlan kan leva längre norrut än andra, närbesläktade ödlearter.

Därför analyserade de dna och gjorde fysiologiska köldtester på ödlor som samlades undersöktes i olika delar av utbredningsområdet.

Sedan drabbades södra USA av en ovanligt kall period under vintern 2013 - 2014. Efter det kom forskarna på att de skulle göra om samma analyser igen.

Då såg de att de överlevande sydliga ödlornas avkommor hade blivit mer lika ödlorna i den norra delarna, både genetiskt och fysiologiskt. Och förändringarna hade gått fort, på bara en generation.

Hur snabbt olika arter kan genomgå evolution är något som intresserar biologer för att man vill förstå mer om hur evolutionen fungerar.

Men man vill också ta reda på hur fort olika livsformer kan anpassa sig till snabba förändringar i miljön. Det kan till exempel handla om klimatförändringar orsakade av människan.

Referens: Shane C. Campbell-Staton et al. Winter storms drive rapid phenotypic, regulatory, and genomic shifts in the green anole lizard. Science 3 augusti 2017. DOI: 10.1126/science.aam5512