AI möjligt hjälpmedel vid konstgjord befruktning

1:43 min

Hur bra är datorer och artificiell intelligens för att öka chanserna till framgångsrik konstgjort befruktning? Om detta är forskare oense.

Vid konstgjord befruktning, IVF, är det oklart vilken metod som är den effektivaste för att hitta livsdugliga, befruktade ägg. Det visar forskning som presenterades vid sommarens europeiska reproduktionskonferens i Schweiz.

Vissa forskare menar att matematik med algoritmer i högre grad borde utnyttjas istället för att experter med sina blotta ögon ska avgöra kvalitén. Men Outi Hovatta, professor emerita i obstreatik och genetik vid Karolinska institutet, tror inte helt på matematiken.

– Man kan göra det naturligtvis, men jag är inte helt övertygad om att det skulle hjälpa till så mycket eftersom det finns inte så mycket bevis, säger hon.

Den vanligaste metoden är att en embryolog tittar i mikroskop för att med ögat bedöma kvalitén hos ett befruktat ägg, ett embryo.

I olika studier som har gjorts så är resultatet att 30-60 procent av embryona ändå inte lyckas fastna i livmodern som gör att det senare kan leda till en graviditet. När nu forskare testade att med matematiska algoritmer kontrollera embryon så gav det en högre träffsäkerhet.

Men Outi Hovatta menar att en erfaren embrylog ändå är bättre, även om inte tillräckligt mycket forskning har gjorts för att bevisa det. Dessutom påpekar hon att även om ett embryo kan se onormalt ut så kan det fungera väldigt bra, och bör därför inte förstöras. Och det är särskilt viktigt om man bara har några få ägg att utgå ifrån. För embryona jobbar med en slags daglig städning, för att få bort sånt som inte ska finnas där.

Det är forskning i Stockholm som har visat att när embryon inte längre får lagras efter fem år, så kan även onormala embryon utvecklas till helt normala stamcellers linjer. Men hur allt det här går till är det ingen som ännu riktigt vet.

– Det här är inte så enkelt. Det är början på humant liv, och det är ganska underbart hur dessa celler kan styra sitt leverne, som vi inte kan analysera i detalj ännu, säger Outi Hovatta.

 

Referenser:

José Celso Rocha et al "Using artificial intelligence to improve blastocyst morphology evaluation" Abstract O-162, Tuesday 4 July 2017, ESHRE 

The extent of chromosomal mosaicism influences the clinical outcome of in vitro fertilization treatments. Abstract O-182, Tuesday 4 July 2017

Ström S et al " No relationship between embryo morphology and successful derivation of human embryonic stem cell lines." PLoS One. 2010 Dec 31;5(12):e15329. doi: 10.1371/journal.pone.0015329.)