Mobiltelefoner kartlägger resande och utsläpp

0:49 min

I en studie i Nürnberg i Tyskland har forskare tagit hjälp av allmänhetens mobiltelefoner för att kartlägga och analysera utsläpp av exempelvis växthusgaser från olika färdmedel.

Företaget Teralytics, som arbetar med att analysera stora datamängder, har med hjälp av invånarnas mobiltelefoner räknat ut hur människor i staden rört sig, vilka transportmedel de använt och hur mycket utsläpp resandet lett till. 

Under sex månader tid analyserades anonymiserad data från mobiltelefoner som användes i Nürnberg.

Signalerna från telefonerna gav en översiktsbild av invånarnas rörelsemönster. De gav också en bild av vilka kommunikationsmedel som personerna sannolikt hade valt.

På så sätt kan man få en relativt god uppfattning av hur mycket utsläpp av växthusgaser som resandet i staden orsakar.

Enligt företaget är det här sättet att använda mobiltelefondata för att analysera utsläppsmönster billigare än att använda traditionella mätstationer.