Nya farhågor för hälsorisker från kolkraftverk

1:13 min

Kolkraftverk släpper inte bara ut koldioxid, svavel och tungmetaller utan även pyttesmå nanopartiklar som kan vara hälsofarliga

 

Utsläppen av partiklar från kolkraftverk globalt sett har enligt flera tidigare studier visat sig orsaka en för tidig död för över tre miljoner människor per år. Men det är framförallt de större partiklarna från förbränningen man fokuserat på. En studie i Nature communications visar nu att de även bildas nanopartiklar, alltså en miljondels millimeter små pyttepartiklar av olika former av titanoxid som kan vara hälsofarliga. 

De kinesiska och amerikanska forskarna har tagit prover från vattendrag i närheten av kolkraftverk och analyserat aska från förbränningen vid kraftverken. Vad de upptäckte var att olika former av titanoxid i nanostorlek fanns vid alla prover som togs. Studier av embryon av zebrafiskar visar att de små partiklarna är hälsofarliga, men forskarna understryker att man måste göra fler studier för att slå fast vilken hälsoeffekt de har på andra djur och människor.

Eftersom titanoxid tycks spridas från alla kolkraftverk så kan ämnet också användas som miljöindikator för att visa vilken spridning utsläppen från kolkraftverk har globalt sett föreslår forskarna. De former av titanoxid som bildas vid förbränning av kol anses nämligen vara så pass unika att man kan utesluta att de kommer från något annan än kolkraftverk. Men även här krävs det ytterligare studier.