Myggbekämpning mot myggornas sjätte sinne

Myggor har en sorts sjätte sinne som hjälper dem att hitta varma, fuktiga människor att sticka, men också pölar att lägga ägg i.

Nu jobbar forskare från Lund och USA tillsammans med att ta fram myggbekämpning som slår mot just det här så kallade fuktsinnet.

De har hittills lyckats slå ut två av tre myggener som har både med förmågan att känna av fukt och värme att göra. Utan fukt kan myggor inte leva.