Möjligt nytt medel mot resistent gonorré

Brittiska forskare har testat en ny sorts antibiotika, clostioamid, mot resistent gonorré med lovande resultat.

Det var labbförsök i liten skala men det väcker hopp, för gonorrébakterien är en av de bakterier där motståndskraften mot befintliga antibiotika ökar.

Gonorré är enligt Världshälsoorganisationen en av de sjukdomar som bör prioriteras och på flera håll i världen finns nu gonorréstammar där INGA läkemedel biter, även om de inte finns i Sverige än.

Obehandlad gonorré kan bland annat orsaka sterilitet, och om det överförs från mamma till barn under förlossningen kan det leda till blindhet hos barnet. I Sverige var gonorrén nästan borta i mitten av nittiotalet, men de senaste åren har smittan ökat varje år

Referens: Victoria F Miari et al. In vitro susceptibility to closthioamide among clinical and reference strains of Neisseria gonorrhoeae. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2017; AAC.00929-17. DOI: 10.1128/AAC.00929-17