Att flaxa vilt kan vara energismart

Fåglar som flyger aktivt och flaxar mycket med vingarna sparar energi har biologer i Lund nu visat.

De har studerat kajor och sett att de minimerar energiuttaget när de lyfter och flyger genom att pennorna på vingspetsen skapar flera små luftvirvlar istället för en stor. 

Tidigare har de trott att den här sortens energisparande vingspetsvirvlar mest fanns hos stora glidflygare som örnar, gamar och storkar. Upptäckten kan få användning inom flygteknisk industri för hur man konstruerar flygplansvingarna.

Forskarna har sett det här genom låta fåglarna flyga i en tunna dimma i en vindtunnel. Dimman reflekterar laserljus så att de har kunnat bygga upp tredimensionella bilder av luftflödet runt fåglarnas vingar.