Han satsar på svensk teodling

1:48 min

Kina, Indien och Kenya är några av världens ledande teproducenter. I Europa är produktionen mer sparsam men nu är faktiskt en svensk odling på gång.

Redan Linné försökte men lär ha misslyckats. Det handlar om att odla te i Sverige.

Men nu försöker Mikael Hassellind på gotländska Tjuls gård att lyckas där den gamla blomsterkungen gick bet. Han siktar på att bli, såvitt han vet, först i Sverige med att i större skala odla just te. Förra året planterade han 500 plantor och hoppas nu på en första skörd om några år. Fast fortfarande är de flesta plantorna bara ett par decimeter höga

– De har väl växt cirka fem centimeter sedan förra året, säger Mikael Hassellind.

Camellia sinensis är det latinska namnet på teet som i vilt tillstånd är ett träd som kan nå en höjd av 20 meter, men som när det odlas hålls på en höjd av cirka en meter.

Arten har odlats i södra Kina sedan 500-talet före Kristus och än idag är just Kina en av de världsledande teproducenterna tillsammans med bland annat Indien.

Men för att lyckas som teodlare måste en rad krav uppfyllas. Arten är bland annat frostkänslig och kräver relativt milda vintrar. Och jordmånen bör vara sur. Och just det är något av en utmaning på Gotland med sin kalkrika och basiska jord, berättar Mikael Hasselind.

– Jag har löst det genom att göra en markbädd av sur jord. Det innebär att plantorna står i en blandning av torv, kogödsel och jord.

Men varför ska du lyckas där självaste Linné misslyckades?

– Skillnaden nu jämfört med då är ju att det är mycket lättare för mig att få tag på information i form av till exempel forskning, om hur man ska göra. Och det är lättare att få tag på plantor. Det har inte varit lätt men jag har det lättare än vad Linné hade det.