Forskningsanslag viktigare än yttrandefrihet – förstås?

3:57 min

Karolinska institutets satsning med en filial i Hongkong som invigdes förra året ifrågasätts nu i en artikel i tidningen Universitetsläraren, som skriver om nära kopplingar till den lokala regeringen och brist på yttrandefrihet på platsen. Det fick Vetenskapsradions Ulrika Björkstén att tänka på sina intryck från en reportageresa till andra länder med mycket forskningspengar men lite yttrandefrihet.

Krönika: Detta är en personlig betraktelse. Åsikter som uttrycks är krönikörens egna.

Akademisk frihet utan yttrandefrihet – finns det? Med den frågan i bagaget gav jag mig förra hösten ut på en resa till Singapore och Förenade arabemiraten, två länder som storsatsar på sina universitet och lockar spetsforskare från hela världen. Men också två länder med en mycket begränsad yttrandefrihet.

Och svaret på frågan är förstås nej. Brister i yttrandefriheten leder alltid till inskränkningar i den akademiska friheten. I Förenade arabemiraten får förstaårsstudenter på filialen till amerikanska New York University i Abu Dhabi en lista på ämnen som inte får bli föremål för akademiska uppsatser, till exempel situationen för gästarbetarna i landet.

På American University i grannemiratet Sharjah sa den svenske rektorn med bestämdhet att den akademiska friheten var obegränsad – till dess jag frågade om det också gick an att förhålla sig kritisk till det styrande kungahuset. Det fick man förstås inte.

I Singapore  pratade jag med akademiker som utan motivering inte fått förnyat arbetstillstånd efter att ha berört känsliga ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora, till exempel nya tolkningar av Singapores historia.

Ändå hävdade den likaledes svenske rektorn för Singapores toppuniversitet NTU att man som forskare är lika fri i Singapore som i Sverige. Men sen lade han till, liksom i förbifarten, att det gäller så länge man inte förolämpar landet och regeringen, förstås. Återigen detta "förstås". Ett avslöjande ord som visar hur akademiska ledare, själva skolade i en västlig yttrandefrihetstradition, till synes utan bekymmer snabbt internaliserar en begränsning av de demokratiska friheterna då goda forskningsmöjligheter och frikostiga anslagsgivare kräver det.

Jag tänker på allt detta när jag i tidningen Universitetsläraren den här veckan läser om Karolinska institutets nya filial i Hongkong. Även här är kopplingarna till den lokala regeringen starka – vilket Universitetslärarens genomgång av mejlväxlingen mellan dåvarande KI-rektorn och Hongkongs regeringschef visar. Samtidigt som studentprotesterna rasar i Hongkong mot vad de menar är den Pekingtrogna chefsministerns inskränkningar av såväl yttrande- som akademisk frihet, så är förre KI-rektorn "dear Anders" med honom.

Hur hänger det här ihop? Varför etablerar sig ledande svenska akademiker så gärna i länder där forskningsanslagen visserligen är skyhöga men den akademiska friheten begränsas?

Jo, och nu är det jag som säger förstås: Det handlar förstås om att naturvetare och tekniker inte känner sig begränsade. Deras verksamhet är ofarlig ur yttrandefrihetsperspektiv.

I Hongkong är det regenerativ medicin som KI vill utveckla, i Singapore handlar forskningssatsningen framför allt om bioteknik och i Förenade arabemiraten är det också olika tekniska tillämpningar som står i fokus.

Att delar av humaniora och samhällsvetenskap begränsas är en annan sak, kan man kanske tycka. Men är det verkligen det?

Bortsett från tanken på solidaritet med mer utsatta akademiska kollegor i andra discipliner, borde inte också naturvetarna fundera över vad nästa "förstås" för deras egen del kan bli? I det biotekniskt framstående Singapore upptäckte jag ytterligare ett sådant "förstås" som redan börjat krypa närmare: Där måste man nämligen förstås ta hänsyn till att evolutionsläran är känslig för många av de fundamentalistiska kristna i landet, det sa både biologen och religionshistorikern som jag frågade om saken.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista