Så kan Östersjön renas med olika metoder

1:27 min

Havs- och vattenmyndigheten öppnar för att nya metoder i havet ska kunna användas för att minska övergödningen i Östersjön och tar nu fram en ny vägledning för hur det ska gå till.

– Den ska innehålla en sammanställning av de olika metoder som har använts, och även infromation om finansieringsmöjligheter och de juridiska frågeställningarna som kan vara aktuella, säger Robert Almstrand, utredare på Havs- och vattenmyndigheten. 

Åtgärder mot gödande utsläpp av fosfor och kväve från land ut i Östersjöns vatten har varit framgångsrika. Idag är utsläppen ungefär på samma låga nivå som på 1950-talet.

Samtidigt har fosfor från jordbruk, avlopp och industrier lagrats på havsbottnarna, i decennier, och när övergödningen gör att bottnarna blir syrefattiga så läcker fosforn ut i vattnet igen, och göder ännu mer.

Att pumpa ner syre eller att sprida aluminium eller kalk över havsbotten kan vara olika sätt att stoppa fosforläckaget. Men sådana här tekniska och kemiska metoder har bara har prövats i liten skala, och de är omdiskuterade.

Att Havs- och vattenmyndigheten nu tar fram en vägledning för hur de här metoderna kan användas betyder inte att myndigheten förordar att de ska användas.

– Vi tar inte ställning för eller emot specifika metoder. Olika metoder kan vara mer eller mindre lämpliga på olika platser. Det viktigaste är att de som ska utföra och de som ska pröva har tillräckligt bra underlag för att de ska kunna ta ställning, säger Robert Almstrand.