Tacka svamparna för tropikernas mångfald av träd

1:48 min

Nu kommer en underjordisk förklaring till hur tropiska skogar kan ha en så stor blandning av så många trädarter.

I tropiska skogar brukar det finnas otroligt många trädarter. Och nu kommer forskare från USA och Panama med en förklaring till varför skogarna också brukar vara så uppblandade. Det vill säga att träd av samma art växer så utspritt i skogen istället för att bilda större ytor där det bara växer träd från samma art på samma ställe.

Det verkar som att det är svamparna som styr. I alla fall enligt en studie som genomfördes i en tropikskog i Panama. Där undersökte forskare från USA och Panama det som händer under markytan.

De undersökte hur markens svampar kan göra så att det är bättre för frön från en viss trädart att gro längre bort ifrån sin moderplanta, istället för att växa upp alldeles i närheten av ett träd av samma art.

Karina Clemmensen, som själv forskar om svampsamhällen vid Sveriges lantbruksuniversitet, förklarar varför det här kan vara en bra strategi.

– Det är lättare för ett frö att etablera sig längre bort från sin egen art eftersom det finns färre av dess patogener där.

Det handlar alltså om de patogena, det vill säga sjukdomsframkallande, svamparna.

Frön som gror närmare sitt föräldraträd har större risk att smittas av de artspecifika, dåliga svampar som trädet har lockat till sig genom livet. Men lite längre bort är det säkrare. På så vis blir arterna mer utspridda.

– Då får man en mix av träd.

Den här teorin har ekologer pratat om tidigare, men då har det handlat om senare faser i trädens liv än fröstadiet.

Karina Clemmensen tycker att det vore intressant att ta reda på om det i viss mån händer samma sak med frön här i våra nordliga skogar.

– Vi har färre trädslag här. Så frågan är om vi kan förvänta oss något liknande om hur våra system fungerar utifrån de här resultaten från tropikerna.

Referens: Carolina Sarmiento et al. Soilborne fungi have host affinity and host-specific effects on seed germination and survival in a lowland tropical forest. PNAS 2 oktober 2017. DOI: 10.1073/pnas.1706324114