Vargen är en bättre lagspelare än hunden

Otränade hundar klarar inte av att samarbeta lika bra som sin släkting vargen.

Människans bästa vän, hunden, var ju en gång en varg. Men sedan den blivit ett husdjur har tolerans och samarbete varit egenskaper som lyfts fram hos hunden.

Men en ny studie visar att vargar faktiskt är bättre på att samarbeta med varandra. I ett experiment där två djur bland annat skulle dra i ett rep i varje ände för att få en bit mat, misslyckades hundarna.

Vargarna visade därefter upp ett perfekt samarbete. Testet gjordes med hundar som också växt upp i det vilda. Hundar som har tränats av sina ägare kan också samarbeta bra.

Men utan denna träning slog vargarna dem i alla test. För vilda vargar jagar tillsammans och uppfostrar sina valpar tillsammans till skillnad från vilda hundar.

När vargarna domesticerades verkar just gruppsamarbetet inte vara något som premierats.


Referens: Sarah Marshall-Pesciniet al, The importance of a species' socio-ecology: Wolves outperform dogs in a conspecific cooperation task, PNAS.