Komjölken oskyldig vid barndiabetes

1:46 min

Komjölk i modersmjölksersättning ökar inte risken för att drabbas av barndiabetes, vilket forskare tidigare trott.

Forskare har länge misstänkt att spädbarn som får modersmjölkersättning med komjölk löper större risk att drabbas av typ 1-diabetes, om sjukdomen tidigare finns i familjen.

Men nu har en omfattande internationell studie kommit fram till att det här inte stämmer.

– Om vår arbetshypotes skulle fungerat så skulle det varit en säker metod att förebygga diabetes, det är viktigt eftersom typ 1-diabetes hos barn har ökat väldigt mycket de senaste 50-60 åren. Det innebär att det finns något i vår livsmiljö som ökar risken att insjukna, säger Mikael Knip, professor i barnsjukdomar vid Helsingfors universitet och ansvarig för studien.

Antalet barn som insjuknar i typ 1-diabetes har nästan fördubblats sedan 1980-talet. I Sverige har omkring 50 000 vuxna varav 7000 barn typ 1-diabetes, enligt Diabetesförbundet.

Drygt 2000 barn med genetisk risk för diabetes från 15 olika länder har studerats under 15 års tid. Hälften av barnen fick vanlig modersmjölkersättning när de var små och fortfarande ammade. Den andra hälften fick ersättning med förändrade komjölksproteiner.

Det visade sig att ersättningen med vanlig komjölk inte ledde till någon större förekomst av diabetes hos barnen.

Men nu när det står klart att det inte är komjölksproteinerna som gör att typ 1-diabetes bryter ut hos barnen, är Mikael Knip inne på att det kan handla om förkylningsvirus, så kallade coxsackievirus.

– Det skulle kunna leda till att man utvecklar ett vaccin mot de här coxsackievirusen, och det är ett projekt som är på gång.

Och när skulle det vara möjligt?

– Utvecklingen har startat och i bästa scenariet finns ett vaccin om sex sju år som kan användas.

Referens: Knip M. Et al. Effect of Hydrolyzed Infant Formula vs Conventional Formula on Risk of Type 1 Diabetes: The TRIGR Randomized Clinical Trial. Jama 2017. DOI: 10.1001/jama.2017.19826