Nya ledtrådar för enklare behandling av depression

2:13 min

Ett blodprov för att avgöra vilken sorts läkemedel du behöver som deprimerad. Kanske kan det bli resultatet av en ny studie.

I en ny studie studerade ett internationellt forskarteam hur möss reagerar på vissa antidepressiva läkemedel. I mössen som svarade på läkemedlen, påverkades också gener i blodkropparna på ett sätt som de andra mössens gener inte gjorde.

När forskarna upprepade försöket på människor, kunde man se samma resultat på samma gener.

Elias Eriksson, professor i farmakologi vid Göteborgs universitet, förklarar varför studien är intressant.

– Vi vet att många patienter svarar bra på antidepressiva läkemedel. Men också att det finns de som inte svarar bra, trots samma typ av depression. Ett mål är ju då att snabbt, via till exempel blodprov, kunna ta reda på om en patient kommer att svara eller inte, säger han.

Elias Eriksson berättar också att det är viktigt för sjukvården att lätt kunna skilja på de olika patientgrupperna eftersom det är onödigt att utsätta patienter för behandlingar som de inte kommer att svara på.

Enligt FN:s världshälsoorganisation, WHO, lider mer än 300 miljoner människor av depression. Det är alltså en sjukdom som idag är svårbehandlad eftersom patienter med liknande symptom svarar olika på samma läkemedel.

En studie som denna är alltså viktig och intressant, menar Elias Eriksson. Men mycket mer forskning behövs, tillägger han.

– Nästa steg är först och främst att replikera fyndet. Alltså att det görs om och då inte minst i mer kliniska studier på människor.

Referens: Carrillo-Roa et al. "Common genes associated with antidepressant response in mouse and man identify key role of glucocorticoid receptor sensitivity". PLoS Biology, december 2017. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2002690