Termiter är bra svampodlare – kan visa vägen till ny mat

2:07 min

Svamp skulle kunna bli en bättre proteinkälla för oss människor om vi bara lyckas härma termiters sätt att odla proteinrika svampar.

– Termiterna har domesticerat svampen ungefär som vi har gjort med våra grödor. De matar svampen och håller den med ett perfekt klimat inne i sina stackar, berättar Sabine Vreeburg som studerar symbiosen mellan termiter och svampar vid universitetet i Wageningen i Nederländerna.

I gengäld får insekterna näringsrik mat eftersom svampen kan bryta ner träiga växtämnen som inte termiterna kan tillgodogöra sig.

Sabine Vreeburg berättar att termiterna förmodligen lyckats selektera fram extra proteinrika svampsorter. Protein kan stå för ända upp till hälften av den torkade svampens vikt, enligt andra forskares studier.

Den här symbiosen liknar den som finns mellan vissa myror och den svamp som myrorna odlar, men myror och termiter är egentligen ganska olika djur. Myrorna är släkt med steklar medan termiter är mer lika kackerlackor.

Svampodlande termiter finns både i Afrika och Asien, och symbiosen tros ha sitt ursprung i tropiska regnskogar för cirka trettio miljoner år sedan. Men tack vare symbiosen har svampen och termiterna också kunnat etablera sig utanför regnskogarna, också på torrare savanner där de annars inte skulle kunna överleva.

Och där plockar och äter människor svamparna, men i naturen finns de bara att plocka några dagar om året under regnsäsongen.

– De är väldigt goda. Så vi vill ta reda på hur vi kan odla vår egen svamp utan termiterna, och producera svamp året om så vi kan ha den som ett pålitligt livsmedel, säger Sabine Vreeburg.

Mer om svampodlande termiter hör du i Vetenskapsradions Veckomagasin idag klockan 14.03