Genen bakom fåglars röda färg upptäckt

Den gen som forskare under ett par år misstänkt vara anledningen bakom fåglars röda färg har nu bekräftats i en svensk-brittisk studie.

Genen som forskarna tror ligger bakom den röda färgen hos fåglar upptäcktes till en början hos avlade burfåglar. Därför ville man studera vilda fåglar för att se om genen gav uttryck även hos dem.

Genom att studera 16 vilda arter av den afrikanska vävarfågeln, som antingen kan vara gul eller röd, kan forskare nu bekräfta att genen även finns hos vilda röda fåglar.  

Genen ger uttryck för ett enzym som verkar ha inverkan på det röda pigmentet. 

Däremot bär nästan alla fåglar i världen den här genen. Oftast finns den i ögat och har inverkan på färgseendet. Men de fåglar som fått en mutation som leder till att genen i stället finns i levern blir röda, eftersom fåglarna då kan omvandla sin gula kost till rött pigment.  

Den röda färgen gynnar fåglarna rent evolutionärt både när det kommer till skrämma bort andra fåglar och för att skaffa partner.

Så trots att de gula hannarna skulle gynnas ren evolutionärt av att vara röda, verkar det som att fåglarna inte kan få genen att börja producera röda pigment i just levern. Det verkar helt enkelt som att de gula fåglarna får vänta på en gynnsam mutation.

Referens:
Twyman H et al "Expression of a carotenoid-modifying gene and evolution of red colouration in weaverbirds (Ploceidae)"Mol Ecol. 2017 Dec 12. doi: 10.1111/mec.14451.