Konstgjorda glaciärer minskar vattenbrist i Indien

2:28 min

Lantbrukare vid Himalaya i norra Indien lider brist på vatten under delar av året men en inovativ lösning kan råda bot på problemet. Genom att skapa konstgjorda glaciärer som smälter vid rätt tidpunkt kan bönderna få vatten till sina odlingar.

Metoden har tagits fram av en lokal ingenjör i området och nu ska forskare från Luleå tekniska universitet åka dit för att hjälpa dem utveckla metoden.
 
Vissa tider på året forsar stora mängder vatten fram från en högt liggande glaciär i området. Men problemet är att det kommer väldigt lite under den tid då jordbrukarna behöver det som mest, just när odlingssäsongen drar igång.

En indisk ingenjör kom på att om man leder vatten från glaciären till en plats där man låter det spruta upp i luften så kan man skapa konstgjorda, konformade glaciärer.

För när våren kommer börjar de artificiella glaciärerna att smälta tidigare än de naturliga på högre höjd, på så sätt får man vatten till jordbruk och hushåll i området året runt.

Anshuman Bhardway, forskare på Luleå tekniska universitet åker till Indien idag för att hjälpa till att utveckla metoden.

Vi ska bland annat undersöka var det är bäst att placera de konstgjorda glaciärerna så att de inte smälter för snabbt.

Metoden är unik och Jens Berggren på Stockholm International Water Institute som jobbat med vattenresursfrågor i många år har aldrig hört talas om den tidigare.

– Och det är en intressant metod eftersom man sparar vatten i fast form som inte kan rinna iväg och som alternativ till att bygga dammar så är den jätteintressant, mycket mindre infrastrukturkostnader för att hålla vattnet på den plats där man vill ha det.

Men även om han lovprisar metoden så ser han en risk att man låser in sig i ett system som inte är hållbart på sikt. Den naturliga glaciären kommer nämligen med stor sannolikhet att smälta bort helt inom några decennier pågrund av klimatförändringarna, något Anshuman Bhardway självklart är medveten om.

Själva metoden, att skapa konstgjorda glaciärer för att spara undan vatten tror han även kan användas på andra håll i världen, till exempel i Anderna i Sydamerika.

Hör mer om projektet i fredagens Veckomagasin.