Forskare: Så kan hemtjänsten förbättras

2:09 min

Att visa förtroende för omsorgspersonalens kompetens är nödvändigt för att förändra äldreomsorgen till det bättre, menar forskare. Detta efter att ha studerat hemtjänstens arbete i Sundsvall.

Hör mer om forskningen på äldreomsorgen i Sverige i Vetandets värld.

En bra äldreomsorg kräver att de äldre får kontinuitet och handlingsutrymme med personalen. Men i många kommuner blir arbetet i stället mer detaljstyrt och kontrollerat.

Sedan 2012 har Sundsvalls hemtjänst förändrat sitt sätt att arbeta genom att ge mer utrymme till personalen att utnyttja sin kompetens. Och det har lett till bättre kontinuitet bland personalen, att fler äldre blev nöjda och men också att ekonomin blev bättre.

Det har gjort att undersköterskan Niklas Larsson har fått en mer flexibel vardag.
 
– Jag går till Gert varje dag och vi kan planera tillsammans. Om det varit dåligt väder och jag vill gå ut så gör vi det. Det kunde man inte göra förut. Då skulle man ha vissa dagar och vissa tider.
 
Men i andra kommuner har liknande försök misslyckats. Därför har forskarna nu studerat förändringsarbetet i Sundsvall, berättar forskaren Magdalena Elmersjö vid Södertörns högskola.

– Det är väldigt viktiga förutsättningar för att kunna bedriva det här förändringsarbetet. 
 
Resultaten kommer publiceras i den statliga Tillitsdelegationens rapport i juni och Magdalena Elmersjös förhoppning är att andra kommuner ska kunna ta lärdom av arbetet i Sundsvall.
 
– Vi vet att den styrningsform som varit dominerande nu, som sätter fokus på styrning och kontroll av verksamheterna, leder till sämre arbetsvillkor där stressad och pressad personal inte har förutsättningarna att bedriva god omsorg.