Säkerhetsforskningen kring nanomaterial går långsamt

2:07 min

Brist på kunskap gör säkerhetsbestämmelser för nanopartiklar dröjer – trots att EU har satsat nästan 600 miljoner kronor de senaste åren för att bedöma hälsoriskerna.

Dröjsmålet beror också på att arbetet med att skapa regler och gränsvärden har haft fel inriktning, säger kritiker.

Hittills har man försökt med att säkerhetstesta så många olika material som möjligt, men det vore mycket effektivare att i stället satsa mer på att skaffa grundkunskaper om vad nanopartiklarna kan göra för skada, menar Tommy Cedervall, biokemist vid Lunds universitet.
 
– Vi behöver också förstå vilka mekanismerna är.

Det har länge pratats om nanoteknik som en kommande teknisk revolution, där extremt små strukturer ger helt nya egenskaper till materien. Hittills handlar det mest om självrengörande ytor, kläder som stöter bort smuts, bättre solskyddskrämer eller bakteriedödande silverpartiklar.

Men nanopartiklar är så små att de också kan tränga in i våra celler och börja påverka viktiga molekyler där på sätt som är svåra att förutsäga. Och det är mycket svårt att veta exakt vilka partiklar som är farliga för hälsan eller miljön.

Det kan till exempel bero på hur små de är och hur de ser ut. Ett ämne som är ofarligt vid en storlek, kan vara giftigt vid en annan.
Och det här behöver vi fortfarande lära oss mer om, säger Tommy Cedervall.

– Det räcker inte med att säga att det här har den effekten på testdjuren och cellinjerna som vi testar på för då lär vi oss inte riktigt vad det är som är skälet bakom.

Ethel Forsberg, före detta GD för Kemikalieinspektionen och regeringens utredare om nanosäkerhet håller med om att det satsats för mycket på testning i stället för kunskap. 

– Vi har förlorat mycket tid, eftersom regleringsarbetet har dragit ut, det har varit en senfärdighet där. Men också på grund av det vetenskapliga kunskapsunderlaget. Man har inte satsat så mycket på det.

Och alla de pengar som satsats hittills för att få gemensamma regler i Europa, 600 miljoner kronor de senaste sex åren, har inte räckt till enligt Tommy Cedervall.

– Det beror delvis på att vi har satsat för lite pengar förståelse. Jag tror inte att det är en framgångsrik väg