Viruset som kan visa var vikingarna har varit

2:17 min

Fynd av parvoviruset B19 i arkeologiska skelettfynd kan både ge ny kunskap om framtida sjukdomar och vilka kontakter vikingarna hade med omvärlden.

Ett virus som hittats i skelettet från kvarlevorna av en gotländsk viking kan ge ny kunskap om vilka sjukdomar vi riskerar att drabbas av i framtiden.

Det kan också lära oss något om hur forna tiders människor har rört sig mellan olika delar av världen, berättar Terry Jones som jobbar på det engelska universitetet i Cambridge. Han är en av de forskare som letar efter virus i gamla skelett.

– Vi vet till exempel att Gotland har en stark handelshistoria. Så jag tror det finns en spännande möjlighet att rekonstruera vikingarnas geografiska rörelser genom att titta på de sjukdomar de bar på och spred vidare, säger han.

Tillsammans med andra forskare har han renat fram virus-dna från mänskliga arkeologiska skelettfynd från bland annat Grönland, Ryssland, England och Gotland.

Viruset de tittat på hittas i benmärg och heter parvovirus B19. Det orsakar idag den så kallade femte sjukan som oftast drabbar barn som får utslag och ibland feber.

Om ett par likadana varianter av viruset till exempel hittas i Sverige och Nordafrika kan man fundera på om viruset har muterat vid två oberoende tillfällen, eller om det har spridits över kontinenterna via mänsklig kontakt, säger Terry Jones.

Men det mest intressanta resultatet var att viruset visar sig ha funnits hos människan flera tusen år, menar han.

De äldre varianter av viruset som forskarna nu har hittat skulle kunna användas för att återskapa just de varianterna inne på labbet och se om de är farliga ifall de uppstår igen. Det skulle kunna ett sätt att vara redo att förebygga sjukdom.

– Det kan handla om att anpassa vacciner eller om att utforma diagnostiska tester, säger Terry Jones.

Referens: Barbara Mühlemann et al. Ancient human parvovirus B19 in Eurasia reveals its long-term association with humans. PNAS 2 juli 2018. DOI: 10.1073/pnas.1804921115