Hälften av invånarna i vikingatidens Sigtuna var invandrare

Befolkningen i vikingabyarna kanske var mer mångfacetterade än vad vi trott. Nu visar nya analyser att hälften av invånarna i vikingatidens Sigtuna var invandrare.

Det är forskare på Stockholms universitet och Uppsala universitet i samarbete med forskare från Storbritannien, Tyskland och Turkiet som gjort analyser på lämningar av 38 individer som levde och dog i Sigtuna omkring år 1000.

Forskarna skriver i ett pressmeddelande att det ger en tydlig bild av inflöde av människor till Sverige då, till skillnad från den traditionella bilden av vikingar som reste från Sverige ut i världen.

Referens: Krzewińska M, et al, Genomic and Strontium Isotope Variation Reveal Immigration Patterns in a Viking Age Townpubliceras, Current Biology, 23 augusti 2018. DOI: 10.1016/j.cub.2018.06.053