Sjöfarten vill minska sina bränsleutsläpp - med vindkraft

2:05 min

Den internationella sjöfarten står för en betydande del av de globala koldioxidutsläppen. För att ändra på det testas nu nya tekniker där vinden utnyttjas för att hjälpa till att driva fartyget.

Hör mer i Vetandets värld.

Inom branschen talas om en slags segelfartygens återkomst – fast i modern tappning.

– Det vi ser nu är hur en förnybar energikälla – vinden – är på väg att göra comeback, säger Gavin Allwright, generalsekreterare för Wind-Ship Association.

Det är en organisation som samlar företag och forskare som utvecklar olika tekniker att med vind driva fram stora, kommersiella fartyg. Målet är att minska bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen.

Och det är alltså inte fråga om traditionella riggar med stora tygbitar hängande i ett virrvarr av linor. Det handlar om segel i modern tappning. En av teknikerna är så kallade Flettner-rotorer. Det är upp till 30 meter höga, runda torn som placeras på fartygsdäcket. Där fås de att rotera med hjälp av en elmotor, och när de sedan träffas av vinden så uppstår en dragkraft som ger fartyget fart framåt.

En annan teknik som nu är på väg ut på marknaden utnyttjar en drake som automatiskt skjuts upp 500 meter över fartyget där vindarna är starkare och stabilare.

Enligt studier som gjorts går det att spara in 20 till 30 procent av bränslet med sådan här teknik.
 
Michael Vahs, professor vid högskolan i Emder-Leer i Tyskland, och som leder ett forskningsprojekt kring att utnyttja vinden, säger att teknikerna här har stor potential, men att det finns ett stort hinder.

– Det är att det vanliga fartygsbränslet i dag är för billigt för att investeringen i grön teknik ska bli attraktiv för de flesta fartygsägare, säger han.