Insatser krävs för bättre palliativ vård på äldreboenden

2:10 min

Det behövs betydande insatser för att den växande gruppen äldre i Sverige ska få tillräckligt bra palliativ vård på sina äldreboenden. Att utbilda personal och chefer kan vara ett sätt att nå dit, visar forskning.

Eva Persson har deltagit i ett forskningsprojekt vid Lunds universitet efter att hennes mamma Gerd blev demenssjuk och dog på ett boende.

– För mig var det så ledsamt att se min mor försvinna, det känns som det bara var skalet kvar. Hela situationen är jättejobbig att se sin förälder på det sättet som jag gjorde i slutet, säger hon. 

Den palliativa vården är specialiserad för att tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov vid livets slut. Målet i Sverige är att alla ska få god palliativ vård, oavsett ålder, diagnos eller var man bor. Men så är det inte.

Äldre personer med till exempel demens, eller hjärtsjukdomar får betydligt mindre palliativ vård än till exempel cancersjuka - vilket enligt forskarna kan leda till onödigt lidande. Därför startade forskare vid Lunds universitet en interventionsstudie, för att utbilda personal och chefer, och förbättra den palliativa vården för äldre. 

– Idén är att hjälpa personal att också bli jätteduktiga på en god vård i livets slutskede för dem som är äldre, säger Gerd Ahlström som är professor i omvårdnad.

Insatsen gjordes på 20 boenden i södra Sverige och resultaten är delvis analyserade. De visar att utbildning har betydelse, men att mer återkommande insatser och stöd till chefer behövs för lyckas få in det palliativa synsättet helt på äldreboenden.

Eva Persson hoppas att forskningen ska hjälpa fler äldre att få ett bra slut på livet.

– Jag hoppas fler får ha den fina erfarenheten av den palliativa vården som vi verkligen har haft. Och att människor kan få känna sig trygga med att lämna sina äldre på ett boende och veta att där har han eller hon det bra.