Forskare hävdar: Första genmodifierade barnet här

2:34 min

De första genförändrade människorna, ett par tvillingflickor, har troligen skapats i Kina med hjälp av genkniven CRISPR/Cas 9. Detta enligt ännu obekräftade uppgifter.

Medieupplysningen chockar många forskare internationellt inom det här fältet. Magnus Lundgren, med bakgrund i CRISPR-forskning vid Uppsala universitet, kommenterar situationen så här.

– Ja, man blir ju bestört av att det har gått så fort framåt, att det har saknats eller varit så lite diskussion kring att de här experimenten har genomförts.

Enligt nyhetsbyrån Associated Press, AP, är det forskaren He Jiankui i Shenzhen, intill Honkong sydöstra Kina, som ska ha genomfört experimentet på åtta föräldrapar, där en graviditet har lett till födseln av ett par tvillingflickor, Lulu och Nana.

Hos den ena flickan ska genförändringen ha lyckats helt, men hos den andra finns det både redigerade och oredigerade celler, enligt AP.

Uppgifterna om vad som hänt är ännu obekräftade eftersom ingen artikel har publicerats i någon vetenskaplig tidskrift. Det innebär att forskare inte har kunnat granska informationen om den troliga genförändringen hos tvillingparet, en förändring som är oåterkallelig och som går i arv.

Forskaren He har varit tjänstledig från det universitet där han arbetar, och universitet genomför nu en utredning av vad som hänt – eftersom genförändringar av den här typen är olagliga i Kina. 

Tanken med experimentet är att skapa individer som har motståndskraft mot hiv, genom att en mutation på genen CCR5 ger ett skydd mot hiv.

Gunilla Karlsson Hedestam är professor i vaccin immunologi vid Karolinska institutet. Hon tycker inte att metoden är relevant. 

– Jag tycker inte det. Vi har många andra angreppssätt. Att editera våra gener – det ska man inte ge sig in på. Ska man göra det någon gång i framtiden, då ska man använda det på allvarliga genetiska sjukdomar där det inte finns någon annan väg fram, säger hon.

I Sverige, och de flesta europeiska länderna, samt USA och Kina, är genförändringar hos bebisar olagligt.

Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, ser hur en forskare i Kina nu trampar gaspedalen i botten, och frågar sig vad det innebär för Europa. 

– Ska vi börja köra? Vad är en förnuftig hastighet när man kör den här vägen fram? Och vad innebär det framförallt för våra kommande generationer om vi gör det här?

Har du varit med om den här situationen någon gång förut?

– Nej, jag har aldrig varit med om det här. Jag tycker det är otroligt spännande.