Här trivs Östersjöns kustfisk bäst

1:08 min

Tillståndet för kustfisken är generellt sett bättre i norra Östersjön än i södra, enligt en ny rapport från Helsingforskommissionen.

Forskarna i rapporten har provfiskat i ett fyrtiotal olika områden i Östersjön. Därefter har de utvärderat statusen för olika nyckelarter, det vill säga de arter som är viktiga för systemets funktion och struktur.

Forskarna kunde då se att nyckelarternas status är god i bara hälften av de utvärderade områdena, och att det är bättre i norra, än i södra Östersjön.

Men en av forskarna bakom rapporten, Jens Olsson vid Sveriges lantbruksuniversitet, säger till Vetenskapsradion att underlaget har vissa brister. Främst handlar det om dålig geografisk täckning, där till exempel vattnen kring Polen och Tyskland inte ens är med i undersökningen. Men det är trots allt den bästa utvärderingen man har, i nuläget.

De mest effektiva sätten att gynna kustfisken har visat sig vara fiskeförbud, reglering av tillåtna fiskeredskap, skydd av nyckelhabitat och habitatrestaureringar.