Skärpt bedömning av miljögifterna PFOS och PFOA

De används i bland annat brandskum men är samtidigt giftiga för miljö och hälsa. Nu skärper myndighet sin bedömning av PFOS och PFOA.

Det är Efsa, den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, som skärper sin bedömning av ämnena PFOS och PFOA i en preliminär rapport. 

PFOS och PFOA är kemiska ämnen som bland annat funnits i brandskum, och som förorenat grundvattnet på flera platser i Sverige. Den största mängden av de här ämnena får man som människa dock i sig från maten och inomhusmiljön.

Kemiskt så tillhör ämnena gruppen perfluorerade alkylsyror, PFAS.

Och nu sänker alltså Efsa det så kallade tolerabla veckointaget för ämnena. Orsaken är att det på senare år byggts upp en större kunskap om hur de här ämnena påverkar människors hälsa. 

I ett pressmedelande från Livsmedelsverket säger toxikolog Emma Halldin Ankarberg att det här tyder på att den gräns Efsa tidigare bedömde som säker, inte längre skyddar oss tillräckligt. 

En slutgiltig bedömning av PFOS och PFOA kommer under 2019.

 

Referens: https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/efsa-gor-en-preliminar-bedomning-av-pfos-och-pfoa?ll=1)