Årets genombrott – enligt Science

2:04 min

Forskning kring vilka olika celltyper som finns och hur de samarbetar i kroppens organ – det är årets genombrott enligt tidskriften Science.

Juha Kere är professor vid Karolinska institutet. Han berättar att den här typen av forskning är avgörande för att kunna förstå olika sjukdomar. 

– Det är jättepopulärt nu att man talar om att man skulle kunna ersätta celler i vävnader. Till exempel i diabetsbehandling, där betacellerna i bukspottkörteln inte längre fungerar och producerar insulin. Men för att ens kunna tänka på sådana saker så måste man förstå precis hur betacellerna fungerar, säger han. 

Genom enkelcellsanalys, en teknik som gör att man kan se vilka gener som är påslagna i enskilda celler, har forskare kunnat ta reda på mer om hur friska celler fungerar och vad som händer vid sjukdomar.

Redan för tio år sedan började man utveckla den här tekniken på Karolinska institutet, berättar Juha Kere. Men det som hänt de senaste två åren är att man lyckats göra större experiment, på tusentals celler samtidigt.

Ett projekt som pågår nu, som Juha Kere tycker är särskilt intressant är Human Cell atlas.

– Målet är att genom enkelcellsanalys, för första gången definiera vilka olika celltyper vi har i den mänskliga kroppen och i andra organismer, säger han. 

I läroböcker kan det stå att det finns ungefär 600 olika celltyper, men Juha Kere tror att det är betydligt fler: 

– Jag skulle inte bli förvånad om vi efter några år säger att det är minst tio gånger så många olika celltyper. Alltså minst 6000.