Oden kan göra comeback i Antarktis

2:24 min

Det svenska isbrytarfartyget Oden kanske snart återvänder till Antarktis. För att bryta is och sköta transporter till den amerikanska forskningsbasbasen McMurdo.

Hör mer i Vetandets värld.

Efter att i många år ha tjänstgjort här hemma i Sverige kanske Oden är på väg ut i världen igen.

Förhandlingar pågår nu mellan svenska och amerikanska myndigheter om att återuppta det forskningssamarbete som pågick under ett antal år på 00-talet.

– Vi ska nu försöka få ner Oden till Antarktis igen, säger Katarina Gårdfeldt som är chef för Polarforskningssekretariatet. 

Katarina Gårdfeldt har nyligen varit över i Washington och träffat företrädare för National Science Foundation som ungefär motsvarar Vetenskapsrådet i Sverige, och som har huvudansvaret för den stora forskningsbasen McMurdo i västra Antarktis.

Polarforskningssekretariatet hade hoppats att Oden skulle kunna gå på en kombinerad isbrytar- och forskningsexpedition till Antarktis redan nästa vinter 2019-20 men nedstängningen av myndigheter i USA fördröjer nu det hela, säger Katarina Gårdfelt.

– Nu ringer tiden iväg, så för kommande säsong 2019-2020 kanske det inte är så troligt att allt hinner bli klart. Men kanske till 2020-2021. 

Det var mellan 2005 och 2011 som svenska isbrytaren Oden varje vinter gjorde expeditioner till Antarktis, för att på USA:s uppdrag bryta en ränna in till McMurdo-basen. Samtidigt kunde svenska och amerikanska forskare utföra en rad olika projekt. 

– Det var ett mycket lyckosamt samarbete med många publikationer med stort genomslag. Vi behöver sådan sådan forskning för att undersöka exempelvis smältande glaciärer, och hur sådant smältvatten påverkar havsströmmar över hela jordklotet. 

Men Odens årliga vinterexpeditioner till Antarktis fick ett slut när det en isrik vinterdag 2010 plötsligt rapporterades att det var brist på isbrytare i Sverige, samtidigt som landets största isbrytare befann sig på andra sidan jorden.

Uppståndelsen ledde till att Sverige bröt kontraktet med USA, den svenska antarktisforskningen kom av sig och de senaste åtta vintrarna har Oden tjänstgjort som isbrytare i svenska vatten på vintern. Men enligt Katarina Gårdfelt på Polarforskningssekretariatet är nu Sjöfartsverket öppet för att släppa Oden vintertid så att isbrytaren kan återvända till Antarktis.

– Det finns inga löften. Men nu är det är upp till oss att försöka komma på en lösning och ett ersättningsfartyg.

Men det är väl inte Sveriges sak egentligen att hålla USA med isbrytare och logistik?

– Nej, men det är vår sak att öka kunskapen om klimatförändringarna -  kunskap som hela världen behöver nu, säger Katarina Gårdfelt.