Svarta listan – arterna som inte får knacka på

2:18 min

En dörrknackare. Det är inget man vill ha. I alla fall när det handlar om invasiva arter. Nu har forskare presenterat en ny lista med så kallade dörrknackararter.

För att hjälpa till i EU:s arbete med att förhindra spridningen av invasiva arter, så har forskare presenterat en ny lista med så kallade dörrknackararter.

Dörrknackare är arter som inte finns i ett visst område just nu, men som experter bedömer har en stor risk att ta sig dit och bli invasiva i framtiden. Något som innebär att de då kan slå ut inhemska växter och djur.

– Det är alltid väldigt intressant med mer underlag och mer forskning kring vilka arter som potentiellt skulle kunna bli ett problem. Det finns ganska många arter som potentiellt är eller kan bli ett problem i vissa nationer i EU eller i hela EU, säger Susanne Eriksson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten här i Sverige.

Den nordliga ormhuvudfisken från Kina, som också har spridit sig till Japan. Och USA-kräftan Orconectes rusticus som numera konkurrerar ut andra kräftarter i sötvatten i Kanada.

Båda är exempel på dörrknackararter som forskarna, i ett internationellt samarbete, anser vara de som bultar allra hårdast på dörren även till EU, och riskerar att bli invasiva här.

Det är EU-kommissionen som har finansierat arbetet, som också har publicerats i tidskriften Global Change Biology. Och även om en hel del redan görs i Europa för att upptäcka dörrknackarna i tid, så ville forskarna här ta ett bredare grepp.

– Man tycker att en del grupper av organismer inte riktigt har kommit upp i EU-förteckningen än. Till exempel marina arter, säger Susanne Eriksson.

Om en art kommer till ett nytt område med hjälp av människan, till exempel med barlastvatten i fartyg, och brer ut sig på bekostnad av de inhemska arterna, så kan den kallas för invasiv.

Och forskarna pekar bland annat ut Medelhavsområdet som särskilt utsatt. En orsak är Suez-kanalens utbyggnad för några år sedan.

Däremot har forskarna bara tittat 10 år framåt i tiden, och har därför inte räknat med arter som inte skulle klara sig så bra inom EU idag, men som kan etablera sig på längre sikt på grund av klimatförändringarna.