Filter fångar luftens dna

1:52 min

Sedan 50-talet har vi mätt radioaktivitet i luften i Sverige med hjälp av luftfilter på olika platser. Nu visar det sig att filtren har fångat långt mer än bara radioaktiva partiklar.

Drygt 15 000 filter har använts och arkiverats för mätningar av radioaktivitet. Men Per Stenberg, forskare vid Umeå universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut, insåg att filtren borde kunna fånga mer än radioaktiva partiklar, och bestämde sig för att undersöka saken.

Efter ett antal pilotprojekt har forskarna kunnat konstatera att spår från i stort sett alla organismer som finns i svensk miljö plockas upp av filtren. Vidare har de sett att det går att jämföra det dna som fastnar i filtret, mot väderparametrar, markanvändning och liknande för att hitta en svar på en rad komplicerade frågor.

– På universitetet är huvudmålet att titta på hur ekosystemet som helhet svarar på klimatförändringar, framför allt en ökad temperatur, säger Per Stenberg.

Dna från 500 filter från Kiruna analyseras nu, bland annat för att ta reda på hur ekosystem påverkas av framför allt ökande temperaturer. Men tanken är också att se hur skadliga organismer och antibiotikaresistenta bakterier sprider sig. Det här är egentligen bara en liten del av allt man skulle kunna tänka sig använda filterarkivet till, säger Per Stenberg.

– Man kan ställa en mängd olika typer av frågor  till det här datat. Det är bara att tacka och vara glad att de här filtren är sparade, att dom finns kvar, säger han.