Koldioxid ger mest gräs när våren är våt

0:49 min

Växtligheten ökar på världens gräsmarker som en följd av ökade koldioxidhalter i luften.

Koldioxid fungerar som gödsel för växterna och högre koldioxidhalter i luften gör växter mer torktåliga. Det syns i många torrområden i världen som blivit grönare.

Men gräsmarker med våt vårsäsong ökar sin växtlighet mest. Det enligt ny studie i tidskriften Nature Plants från Australien, Tyskland, Nya Zeeland, Schweiz, USA och Kina. Ökningen är nästan tio procent.

– Men resultaten visar att den beräknade ökningen av växtligheten vid förhöjd koldioxidhalt är mindre än vad nuvarande klimatmodeller förutsätter, säger forskaren Louise Andresen i pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Källa: Göteborgs universitet