Dålig kondition som tonåring kan leda till sjukersättning

2:16 min

I en ny studie har forskare sett att unga svenska män med fetma eller dålig kondition har en högre risk för att få sjukersättning när de blir äldre.

I studien från Karolinska institutet har forskare analyserat så kallad värnpliktsdata från en miljon svenskar som mönstrade mellan år 1972 och 1994.

Där kunde de se deras BMI och kondition. Sedan har forskarna följt männen och med hjälp av olika register och kunnat se vilka som fick sjukersättning senare i livet.

– Det unika med den här studien är att det är så pass många människor. Och att man inte bara har kunnat titta på att det finns en koppling mellan låg kondition och övervikt och senare sjukpensionering, utan också vilken orsak till sjukpensioneringen var, säger Elin Ekblom Bak som är forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Enligt forskarna hade männen med fetma och/eller dålig kondition högre risk för att få sjukersättning.

Männen som befann sig i den lägsta konditionsgruppen hade nästan fyra gånger högre risk för att få sjukersättning jämfört med männen som befann sig i den högsta konditionsgruppen.

Det här ligger i linje med vad tidigare forskning visat men här kunde forskarna också se vad orsaken till sjukersättningen var. Dålig kondition var till exempel kopplat till sjukersättning på grund av psykiska sjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar.

– Det kan hjälpa de som i framtiden ska ta beslut om hur man ska jobba mot att förebygga att folk blir sjukpensionerade i förtid, säger Elin Ekblom Bak.

Referens: Henriksson P, et al. "Fitness and Body Mass Index During Adolescence and Disability Later in Life". Ann Intern Med. Februari 2019. DOI: 10.7326/M18-1861.