Under ytan

Skansens nya centrum ska lära oss mer om Östersjön

2:16 min

Idag fredag den 12 april invigs ett nytt kunskapscentrum om Östersjön på Skansen i Stockholm. Här finns ett antal stora akvarium med olika levnadsmiljöer ur vårt innanhav.

Hör mer i Vetenskapsradions veckomagasin

 – Tanken är att man ska få uppleva de olika miljöerna vi har i Östersjön och tillhörande djur. Och få en känsla av att det inte alls är dött eller döende utan att det finns otroligt mycket fint att se härute, säger Anna Björn som är marinbiolog och enhetschef på nya Baltic Sea Science Center.

Utöver att titta på fiskarna som simmar runt i de jättelika akvarierna ska besökarna, särskilt skolelever, kunna lära sig hur vårt beteende på land påverkar livet under ytan.

Det allra största akvariet i centrumet kallas för djupa bottna, är L-format och rymmer 250 000 liter vatten. Där finns bland annat simpor, torsk, lax, stora plattfiskar och ål att beskåda.

– Här i går våra stora rovfiskar. Och vi ser ju på den här torsken att den växer så det knakar när den får gå här hos oss utan några hot omkring sig och väldigt fri tillgång på mat, sa Anna Björn.

Baltic Sea Science Center är ett samarbete mellan Skansen, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och stiftelsen Baltic Sea 2020.