Medvetande

Hjärnexperiment väcker frågor om döden

0:47 min

Hur länge kan det finns något slags medvetande i hjärnan efter döden?

Frågan får nu ny aktualitet efter att forskare vid Yale School of Medicine i USA utfört ett kontroversiellt experiment.

I studien tog forskarna ut hjärnorna från 32 grisar som slaktats fyra timmar tidigare, för att sedan pumpa in ett blodsubstitut med näring och syre till de ytterst små kapillärerna och därmed till de omgivande hjärnvävnaderna.

Det visade sig återställa hjärncellernas förmåga att producera energi och hjärnans inre strukturer bibehölls under de sex timmar försöket pågick.

Studien visar alltså att hjärnan kan vara livskraftig mycket längre än vad man tidigare trott, och väcker även frågan om det i framtiden kan bli möjligt att transplantera hjärnor, menar forskarna.

Studien publiceras i tidskriften Nature.

 

Referens: Vrselja, Z. et al. Restoration of brain circulation and cellular functions hours postmortem. Nature. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1099-1