Depression

Forskare: Så tycks ketamin hjälpa mot depression

1:03 min

Ketamin är narkosläkemedlet som visat sig hjälpa deprimerade personer. Men hur fungerar det? Det försöker forskare få ett svar på.

Läkemedlet ketamin används normalt används som narkosmedel. Men i tester har det också visat sig kunna ge snabba antidepressiva effekter på deprimerade patienter. I USA godkände myndigheten Food and Drug administration nyligen också en viss typ av ketamin, i form av nässpray, mot just depression.

I experiment på möss har forskare nu försökt titta närmare på hur ketamin påverkar hjärnan. Och de kunde se hur medlet ser ut att återställa vissa delar i pannlobens hjärnceller som annars minskar vid till exempel långvarig stress.

Experter Vetenskapsradion varit i kontakt med betonar dock att mycket forskning kvarstår när det handlar om att reda ut hur ketamin kan hjälpa deprimerade patienter. Till exempel behövs mer kunskap kring hur långtidsverkande läkemedlet är.

Studien har publicerats i Science.

 


Referens: Moda-Sava et al. "Sustained rescue of prefrontal circuit dysfunction by antidepressant-induced spine formation". Science, 12 april 2019. DOI: 10.1126/science.aat8078.