Sjukvård

Icke-läkare kan operera in myggnät vid ljumskbråck

2:12 min

I Afrika råder enorm brist på kirurger. Många patienter med ljumskbråck kan därför inte få någon operation. Men ljumskbråckoperationer kan göras utan kirurg, visar forskning.

Hör mer i Vetandets värld

– Studien är inte publicerad ännu, men den visar väldigt lovande resultat som tyder på att även icke-läkare kan operera med nät. Och på så vis kan metoden få spridning över hela kontinenten, säger Andreas Wladis, kirurg och professor i katastrofmedicin vid Linköpings universitet.

Den enkla, effektiva, säkra och mycket billiga metoden att i fattiga länder operera in myggnät, istället för dyra specialnät, för att åtgärda den vanliga och ibland livshotande åkomman ljumskbråck, beskrevs för några år sedan i en studie av bland andra Andreas Wladis.

Men ett stort problem återstod: metoden kräver fortfarande någon som kan operera. Och inte minst i kirurgbristens Afrika krävs nytänkande kring vem inom vården som får göra vad.

Det finns sedan tidigare flera lyckade exempel på hur man lindrar bristen på specialistläkare i Afrika genom att låta till exempel barnmorskor och narkossköterskor ta över en del uppgifter, säger Andreas Wladis.

Den ännu opublicerade studien från Sierra Leone, där Wladis samarbetat med kollegor från Norge och USA blir ännu ett exempel på det. Den visar att även annan vårdpersonal än kirurger kan göra bråckoperationer med myggnät.

Icke-läkarna åstadkom minst lika bra resultat som läkarna vid jämförande kontroller två veckor och ett år efter operationerna, säger Andreas Wladis.

Det är ett väldigt hoppingivande resultat för många som väntar på operation.

– Ja, precis! I Sierra Leone så finns det kanske ett 20-30-tal kirurger på en befolkning av… jag tror det är runt 10 miljoner, säger Andreas Wladis.