Jämställdhet

Databas hjälpte till att hitta kvinnor som forskar

Ett digitalt initiativ för att få fler kvinnor att synas i offentliga vetenskapliga sammanhang har haft en viss effekt.

Det handlar om en internationell databas som skapades i början av förra året av en ideell organisation för kvinnliga forskare.

Alla kvinnor som vill, och är forskare, får stå med i databasen. Där kan de hittas av den som vill ha en expert till ett panelsamtal, ett föredrag eller en intervju i media.

Kvinnliga forskare från hela världen har anmält sig. Nu har cirka 1300 av dem svarat på en enkät där en dryg tiondel sa att de blivit kontaktade via databasen.


Referens:
 Elizabeth A. McCullagh et al. Request a woman scientist: A database for diversifying the public face of science. PLOS Biology 23 april 2019. DOI: 10.1371/journal.pbio.3000212