Hackspettar gynnades av branden

1:52 min

Nu har forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tagit reda på hur djur och växter påverkades av den stora branden i Västmanland 2014. Flera arter tycks snabbt ha kommit tillbaka.

Rödhake, grå flugsnappare och buskskvätta är fåglar som snabbt återvände till det brandhärjade området i Västmanland. Detsamma gäller för flera arter av mossor och svampar. Lövträd som björk och asp började också växa upp ganska snart efter branden.

Forskaren Grzegorz Mikusinski berättar att vissa fåglar gynnades särskilt av branden.  
 
– Det var väldigt tydligt att hackspettar gynnades av den plötsliga uppkomsten av enorma mängder död ved. Här fanns massor av vedlevande insekter under bark. Det blev en enorm mängd föda för hackspettarna, säger han. 
 
För fåglar som behöver levande barrträd, som Tjädrar, gick det sämre visar studien. För de fanns det ingen vintermat alls när tallbarren var borta.

 

Referens:
Gustafsson L, Berglind M, Granström A, Grelle A, Isacsson G, Kjellander P, Larsson S, Lindh M, Pettersson LB, Strengbom J, Stridh B, Sävström T, Thor G, Wikars LO, Mikusiński G. 2019. Rapid ecological response and intensified knowledge accumulation following a north European mega-fire.Scandinavian Journal of Forest Research 34: 234–253.
Artikeln kan laddas ner här:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02827581.2019.1603323