Negativa känslor inför djurförsök

0:46 min

Djurförsök är en fråga som engagerar många. Nu har vetenskapsrådet gjort en undersökning bland 1000 svenskar. Många har negativa känslor inför djurförsök, men de flesta kan acceptera djurförsök i vissa fall.

Drygt hälften av de tusen tillfrågade tyckte att djurförsök är acceptabelt i medicinsk forskning. I fördjupande följdfrågor visar det sig att närmare åtta av tio, 78 procent, accepterar djurförsök i vissa sammanhang.

Den första frågan som ställdes i undersökningen var "Vad är det första du kommer att tänka på när jag säger ordet djurförsök?" Typiska svar då var "utnyttjande av djur", "ordet djurförsök har en dålig klang", "hoppas att man kan slippa det" och "bättre än människoförsök". Endast 6 procent angav i den första frågan ett accepterande uttryck till djurförsök.

Referens:
https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2019-04-23-allmanhetens-syn-pa-djurforsok.html