Svenska uppfinnare

Gustaf Daléns automatiska fyrar erövrade världen

1:52 min

I år är det 150 år sedan som uppfinnaren och nobelpristagaren Gustaf Dalén föddes. Daléns automatiska och gasdrivna fyrar var en stor svensk exportprodukt på 1900-talet.

Hör mer i Vetandets värld

– Han satte Sverige på kartan och vann stora anbud i hela världen. Helt fantastiskt, säger säger Christian Lagerwall, tidigare fyringenjör på Sjöfartsverket.

Gustaf Dalén var född 1869 och uppvuxen på en bondgård i Västergötland.

I början av 1900-talet utvecklade han ett revolutionerande system för fyrar, som genom Daléns uppfinningar var energisnåla, driftsäkra, ljusstarka och helt automatiska. Nu kunde små fyrtorn byggas på de mest svåråtkomliga och utsatta platser, säger fyrexperten Christian Lagerwall.

– Det skapade ju möjligheter att bygga fyrar där det inte fanns folk!

Den nyskapande uppfinning Gustaf Dalén utvecklat för ändamålet var klippapparaten. Den bygger på att en gasbubbla i taget blir ett fyrblänk. Apparaten kunde ställas in för att blinka i olika intervall, vilket gjorde det möjligt för sjöfarande att skilja på olika fyrar i samma område, så kallade fyrkaraktärer.

Gustaf Daléns fyrsystem erövrade snabbt världen och svenska fyrar från Daléns företag AGA på Lidingö placerades ut på de mest avlägsna platser på de sju haven.

Idag är Gustaf Daléns gasfyrar sen länge ersatta med solpaneldrift och lysdioder. Men till 150-årsdagen av uppfinnarens födelse i höst, ska fyrexperten Christian Lagerwall få en gammal k-märkt dalénfyr, Libertus i Stockholms hamninlopp, att åter lysa med gasljus, klippapparat och solventil.

– Gasapparaturen i den fyren sitter kvar och vi ska återställa den i sin forna glans, säger Christian Lagerwall.