Parkinson

Parkinson-läkemedel påverkas av tarmbakterier

2:04 min

Amerikanska forskare har visat att en bakterie i tarmen bryter ner det läkemedel som ges mot Parkinsons sjukdom. Men de har även hittat ett sätt att skydda läkemedlet mot tarmbakterien.

– Det är en mycket imponerande artikel tycker jag, och ett medelstort genombrott kan man säga med betydande förbättringar för det mest effektiva läkemedel vi har för Parkinson, säger Per Odin som är professor i neurologi vid Lunds universitet.

Personer med Parkinson har för lite av signalsubstansen dopamin i hjärnan, som behövs för att kunna styra rörelser. De får ofta läkemedel som innehåller L-dopa.

L-dopa är ett förstadium till dopamin och är finurligt för att det kan ta sig förbi blodhjärnbarriären och inne i hjärnan omvandlas till det som behövs, nämligen dopamin.

Men L-dopa fungerar olika bra för olika personer, och varierande även för en och samma person över dagen.

I en artikel i Science har nu amerikanska forskare visat att det kan bero på att redan i tunntarmen bryts L-dopa ned av bakterier, innan det hunnit ut i blodet och upp till hjärnan.

Det här är fascinerande, menar Per Hellström, professor i gastroenterologi vid  Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Någonting som vi bara trodde försegick i blodbanan, så ser vi att helt plötsligt har vi bakterier som kan göra samma sak. Det är där den stora poängen ligger, säger professor Per Hellström. 

I blodet har L-dopa skyddats av särskilda hämmare mot nedbrytning, så kallade dekarboxylashämmare.

De amerikanska forskarna har också hittat ett sätta att skydda L-dopa i tarmen, med en annan slags dekarboxylashämmare.

Försöken har gjorts på möss. Professorn i neurologi Per Odin tror att möjligheten att lägga till en hämmare och testa i kliniska försök på människor skulle kunna gå fortare än vanligt. 

– Jag skulle kunna tänka mej att man kan få ett snabbspår in så att det kan räcka med 3-4 år, säger professor i neurologi Per Odin.

Referens: Vayu Maini Rekdal et al. Science 13 juni 2019. DOI: 10.1126/science.aau6323