Klimatförändringarna

Forskare: Samhället måste anpassas för värmeböljor

2:19 min

Extremvärmen i Europa når sin kulmen på sina håll idag, fredag. Enligt klimatforskare måste vi vara förberedda på en framtid med mer extremväder och anpassa samhället för det.

Elisabet Lindgren, läkare och hållbarhetsforskare, som ingår i det nya Nationella Expertrådet för Klimatanpassning, menar att samhället måste rusta för en framtid med mer extremväder, som värmeböljor…

– Om det kommer hastigt, och folk och infrastruktur inte är förberett, så ser vi att det blir fler som dör, och fler som insjuknar i kroniska tillstånd, säger hon.

Elisabet Lindgren och det Nationella Expertrådet för Klimatanpassning ska 2021 komma med en första rapport till regeringen. I den ska de titta på sårbarheter i olika delar av landet och vad man kan göra för att rusta inför en klimatförändring med extremväder, däribland värmeböljor, som följd.

Det kan handla om tidiga varningssystem för individer, vård och samhället i stort. Men också hur vi planerar våra städer. I Sverige har vi byggt för kalla vintrar. Inomhushettan varma somrar är ett problem.

– Det finns ju hus som använder bergvärme. Där kan man skifta till naturkyla under somrarna. Det är bra att man tänker på de här sakerna. Och tittar på gamla hus - allt från lägenheter till enskilda fastigheter - och fundera på hur man kan undvika att det blir för varmt inomhus, säger hon.

Elisabet Lindgren menar att det är hög tid att både samhälle och individer gör de rätta anpassningarna:

– Om vi väntar så har vi ingen som helst förberedelse när vi verkligen råkar illa ut i form av en intensiv ny värmebölja, till exempel. Vi vet ju att det här är en realitet. Att det här händer. Så det gäller att vi anpassar oss, och förstår de risker som finns, säger Elisabet Lindgren.