Rymden

Mystisk radioblixt kom från galax 4 miljarder ljusår bort

2:20 min

Är de tecknen på svarta hål som förintas, roterande neutronstjärnor, eller rent av signaler från en avancerad civilisation? För första gången har astronomer sett varifrån en radioblixt kommer.

 – Jag tycker det är extremt spännande, för det här är den absolut första gången man har kunnat lokalisera varifrån en icke-repeterande radioblixt (non repeated fast radio burst, FRB) kommer, säger Franz Kirsten, astronom vid Chalmers tekniska universitet som har tittat närmre på studien.

Att lyckas med ett sådant här projekt innebär en hel del tekniska lösningar, menar Franz Kirsten.

– Det måste det ha varit en väldigt massa jobb involverat för att lyckas med det här. Så ja, jag tycker det är väldigt spännande, säger han.

En radioblixt varar bara i en millisekund eller två, och skickar på den tiden ut lika mycket energi som solen gör på 80 år. Radioblixtar är oftast enkla, enstaka signaler, men kan också vara upprepande. Så mycket mer än så vet man inte, radioblixtarna är fortfarande en gåta.

– Vi har ingen aning vad som orsakar dem, bara att de kommer från en annan galax. Här i vår galax ser vi dem inte, säger Franz Kirsten.

Men nu har en grupp internationella forskare för första gången lyckats lokalisera varifrån en enkel, icke-repeterande radioblixt kommer. Och resultatet säger att dess ursprung är 4 miljarder ljusår bort.

Det har man kunnat komma fram till genom att koppla samman flera stora teleskop, så att de tillsammans ger en klarare bild av det som finns riktigt långt bort. Och genom att stirra ut i universum under tillräckligt lång tid, på rätt plats, och i rätt ögonblick, har man lyckats.

– En himla massa tur, hårt arbete och en okänd mängd timmar har definitivt gått åt till det här projektet, säger Franz Kirsten.

Att få vetskap om varifrån radioblixtar kommer gör att man i framtiden förhoppningsvis kan ta reda på vad som orsakar dem, säger Franz Kirsten.

De kan också hjälpa oss att förstå vad som finns i det enorma tomrum som finns mellan två galaxer, säger han. Den starka pulsen gör det utspridda materialet mellan galaxer "synligt" - pulsen påverkas nämligen av vilket, och hur mycket material det har passerat.

Franz Kirsten studerar själv den här typen av fenomen och tycker nog att ett fynd som det här skulle vara drömmen.

– Ja, det här är faktiskt något av ett drömresultat! säger Franz Kirsten.

Källa: K. W. Bannister et el, 2019. A single fast radio burst localized to a massive galaxy at cosmological distance. Science. Doi: 10.1126/science.aaw5903