Så kan livet som enstöring kan göra spindeln aggressiv och intolerant

0:57 min

Hur kommer det sig att spindlar först är sociala och lever nära sina syskon, för att som vuxna ofta ha utvecklats till aggressiva ensamvargar, med kannibalistiska tendenser?

I en studie som publiceras i tidskriften PLOS Biology har franska forskare försökt ta reda på svaret genom att undersöka vad som får den så kallade labyrintspindeln att några dagar efter att den kläckts söka sig bort från syskongruppen för att därefter leva som en självständig individ.

Forskarna kommer fram till att de små spindlarnas grupp splittras på grund av att djuren får en bättre rörelseförmåga några dygn efter att de kommit till världen. De drar därför slutsatsen att aggressiviteten hos vuxna spindlar kan vara ett beteende som utvecklas som en konsekvens av spindlarnas enstöriga vuxenliv.

Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet, kommenterar studien med att det är tydligt att spindlar som tvingas att umgås med sina syskon även efter att de normalt skulle flytta hemifrån är mindre aggressiva mot varandra än spindlar som levt ensamma ett tag, och därefter träffar sina gamla syskon.

Referens: V. ChiaraI et al. "Social intolerance is a consequence, not a cause, of dispersal in spiders". PLOS Biology. DOI: org/10.1371/journal.pbio.3000319