Färre varningsbrev till läkemedelsbolag i USA

1:12 min

I USA har mängden varningsbrev till läkemedelsbolagen minskat kraftigt under den tid Trump har varit president, enligt tidskriften Science.

En tredjedel färre varningsbrev har skickats till läkemedelsbolag i USA under perioden 2017 fram tills i maj i år jämfört med lika många månader innan USA fick en ny president.

Varningsbreven är ett sätt att hålla farliga läkemedel borta från marknaden i USA. I absoluta tal har de minskat från ca 1500 till 1000 under knappt 1.5 år.

Varför färre varningsbrev skickas finns ingen tydligt förklaring till, men personer som tidigare har jobbat på den ansvariga myndigheten
Food and Drug Administration, FDA är oroade, enligt tidskriften Science.

FDA:s uppgift är att godkänna läkemedel men att också övervaka dess säkerhet.

Sättet att godkänna och kontrollera läkemedel skiljer sig åt i Europa jämfört med i USA. I USA är det lättare att få läkemedel godkända, men det innebär också att kontrollen sedan de har börjat användas av patienter har varit hård.

I Europa är processen mer noggrann innan ett läkemedel godkänns vilket också gör att det är ovanligare med varningar och viten i efterhand

Den person som fram tills i mars i år var chef för FDA, Scott Gottlieb, håller inte med att myndigheten skulle ha varit politiskt färgad utan att den fortsatt vara aggresiv som tillsynsmyndighet.

Han menar att varningsbrev är ett ineffektivt sätt utan att det är bättre att arbeta förebyggande.

--Enbart varningsbrev är inte det bästa sättet att mäta effektivitet, säger Lena Björk direktör för verksamhetsområdet tillsyn på Läkemedelsverket i Sverige i en kommentar till Vetenskapsradion.

Men mängden straffförelägganden mot läkemedelsbolag i USA har också minskat. Det ska enligt tidskriften Science källor bero på att Justitiedepartementet i USA motsätter sig straffförelägganden mot läkemedelsbolag i högre utsträckning nu än tidigare.

Referens: C Piller "FDA enforcement actions plummet under Trump" 5 July 2019, vol 365 Issue 6448. doi:10.1126/science.aay5859